Pripútanosť – 3. časť

Ako rodičia vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate nemá s vami nič spoločné.
A preto im treba dať tú SLOBODU, aby oni mohli  ŽIŤ SVOJ ŽIVOT.
Vaše deti majú svoju cestu, svoje úlohy a VY ako MATKY a RODIČIA, ste pre ten konkrétny život len prostredníkom pre to, aby oni to svoje mohli naplniť.
Toto Poznanie vám môže uľahčiť to PUSTENIE tých detí, lebo oni  NIE SÚ VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI a to sa týka všetkých.
Aj keď samozrejme v tom živote vytvárate vzťahy,  väzby a rodiny, ktoré vás učia, vedú, vychovávajú a utvárajú ten CHARAKTER, ale stále je to len to vonkajšie.
Keď je to LIPNUTIE a PRIPÚTANOSŤ príliš veľké, tak práve v tých prípadoch nastáva potom to odlúčenie, lebo to dieťa to už neuvládze niesť a vtedy nastáva paradox tých  protikladov, lebo ono sa búri a vzdoruje, lebo ono musí ísť preč, aj keď to potom tú matku neskonale bolí. Ale je dôležité, aby tá matka to pochopila a nechala to dieťa jeho ceste, aj keď ono robí chyby a ona môže byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to dieťa to potrebuje, ale nie tou čo zasahuje  a aby to dieťa malo tú matku poslúchať trvale.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pripútanosť – 2. časť

A je to práve o POKORE, pretože len POKORA dovoľuje vám ľudským bytostiam, aby ste to bez podmienok prijímali.
A už viete, že ak nie je vašou súčasťou POKORA, neviete vnímať a ani prijať ZODPOVEDNOSŤ,  nie len ako slovo, ale ako energiu ako  obrovský plášť, ktorý dokáže zabaliť a pojať všetky  vaše myšlienky, slová rozhodnutia a skutky.
ZODPOVEDNOSŤ nie je len slovo, pretože slovom nedokážete objať a zabaliť všetky  svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, lebo písmenká tú schopnosť nemajú.
Je to niečo, čo je oveľa, oveľa, OVEĽA  VIAC, čo dokáže pojať veľkosť vytvorených emócií,  práve tú energiu z nich.
A ak túto ZODPOVEDNOSŤ v sebe samých vytvoríte a touto ZODPOVEDNOSŤOU ich dokážete prijať, zabaliť, objať – akékoľvek slová, myšlienky, rozhodnutia a skutky, tak je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám vráti váš SÚCIT.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pripútanosť – 1. časť

Každá vaša prežitá skúsenosť je Poznanie, ktoré sa stáva vašou súčasťou, avšak toto Poznanie sa stane vašou súčasťou až vtedy, keď VEDOME túto prežitú skúsenosť prijmete za svoju vlastnú.
Ak to, čo ste prežili nedokážete prijať, ak to Poznanie, ktoré vám tú skúsenosť prinieslo, odmietnete, nestane sa vašou súčasťou a preto v ďalšom živote dostanete novú príležitosť, aby ste tú skúsenosť mohli prežiť znova, aby ste ju mohli prijať, aby ste to Poznanie, ktoré vám tá prežitá skúsenosť prinesie, prijali a stalo sa vašou súčasťou.
Preto prežívate opakovane skúsenosti v mnohých životoch, lebo nedokážete prijať realitu toho života a odmietnete to, čo ste prežili prijať za svoju skúsenosť a teda to Poznanie neprijímate.
A deje sa tak dovtedy, kým dokážete túto skúsenosť prijať za svoju vlastnú a vtedy sa to Poznanie stane vašou súčasťou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€