Nádej a beznádej – 2.časť

Treba si uvedomiť, že odpúšťanie je nikdy sa nekončiaci proces.
Je potrebné sa naučiť vo svojom srdci stále odpúšťať, pretože nedokážete prijímať samých seba,
aj iných ľudí a iné bytosti bez podmienok a bezhranične, práve takých akí sú
v danom každučkom okamihu svojho bytia. Aj to som Vám ukázal a toto poznanie povedal.
Je to súčasť procesu a preto sa potrebujete najprv učiť odpúšťať. Odpúšťať všetko bez podmienok.
Aj poznanie, čo to znamená „BEZ PODMIENOK“ som Vám vysvetlil.
A sami viete, že v súčasnosti ľudská spoločnosť nechápe význam týchto slov.
Nevie si  predstaviť čo znamená BEZ PODMIENOK. A pretože nechápete význam slov BEZ PODMIENOK,
nedokážete prijímať druhých ľudí, ani samých seba BEZ PODMIENOK
a preto nedokážete odpúšťať BEZ PODMIENOK.
Je to proces, je to cesta a opäť  vidíte, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.
Je to základné a najdôležitejšie poznanie, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár