Posolstvo spravodlivosti-2.časť

Ak nemáte Spravodlivosť sami v sebe, tak nebude Spravodlivosť ani vo vašej spoločnosti.
Nemôžete mať Spravodlivosť vo svojom vnútri, keď neviete Odpúšťať sami sebe.
Neviete Odpúšťať sami sebe, ak nemáte vo svojom srdci Súcit a súcitnú lásku.
Súcit nemáte, ak ste neprevzali Zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje a čo prežívate.
Zodpovednosť nedokážete prevziať, pretože vám to nedovolí vaša pýcha, pretože ak by ste tak urobili,
museli by ste sa prestať cítiť byť obeťou.
Každá krivda vo vašom živote vám niečo zrkadlí a ukazuje.
Zrkadlí a ukazuje Vám to, čo neprijímate, čo nevidíte vedome,  ale aj to, čo nechcete vedome vidieť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE OF JUSTICE Part  2.

More in English in PDF

Pridaj komentár