Život na Matke Zemi a pôsobenie strachu -2.časť

Aby ste opäť dokázali vnímať Život na Matke Zemi svojimi srdciami,
svojím vnútorným zrakom, potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ,
a najmä, a v prvom rade, sa potrebujete naučiť ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE.
Až keď začnete veľmi hlboko odpúšťať sami sebe, začne sa Vaše srdce napĺňať
súcitnou Láskou. Až vtedy dokážete odpúšťať tým druhým,
pretože sa na nich budete pozerať svojím srdcom naplneným hlbokým,
nekonečným a bezhraničným SÚCITOM.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár