Energetické centrá v tele-3.časť

Štvrté energetické centrum je centrum vášho srdca, je to centrum Lásky.
Je to  práve to energetické centrum, ktoré vám môže pomôcť opäť otvoriť cestu k vaším neprepojeným energetickým centrám.
Štvrté energetické centrum má tú moc a schopnosť, že môže opäť tento kanál spriechodniť
a to smerom nadol i nahor.
Vo štvrtom energetickom centre môže energia prúdiť oboma smermi.
Je to jeho dar. Ono má schopnosť prepájať a všetko spájať v Láske.
Preto má tento dar uzdravenia a rozpúšťania všetkých bolestí, neodpustení a pocitov vín.
Práve preto, keď sa naučíte Odpúšťať,  tak to teplo ľudskej Lásky, tej hlbokej ľudskosti z tohto štvrtého energetického centra – centra srdca vchádza do ostatných buniek vášho tela a aj do ostatných energetických centier, ktoré opäť týmto teplom, ktoré sa vytvorilo z  Lásky a Odpustenia, všetko v Láske prepojí a spojí.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Ostrov Murter- Chorvátsko

Pridaj komentár