Energetické centrá v tele-5.časť

Ale vedzte, že jediným nástrojom k tomu, aby sa to celé zmenilo je Láska.
Tak ako Láska postupne zmenila a otvorila srdcia ľudských bytostí, tak Láska, jedine Láska,
môže uzdraviť tieto ľudské bytosti.
Je to tak preto, že keď som vám vysvetlil ako funguje energetický systém v tele, ako prúdi energia prostredníctvom tohto systému, tak som vám povedal, že srdcové energetické centrum je to,
ktoré dokáže liečiť a uzdravovať a prepájať energiu smerom nahor aj nadol a to prostredníctvom tepla Lásky, ktoré vytvára Odpustenie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pridaj komentár