Bolesť v ľudských srdciach-2.časť

Tá bolesť bola nesmierne silná, spojená s hlbokým smútkom z veľmi veľkej  straty.
Zámerne a veľmi kruto bola odstránená Múdrosť starých žien z vtedajšej spoločnosti a nebolo toho, kto by vám povedal a pomohol prijať Poznanie, ktorým by ste mohli túto bolesť Odpustiť.
A tak, keď všetky srdcia ľudských bytostí stmavli a už nevyžarovali Svetlo, musela sa potom zatvoriť pyramída Lásky. Nemohli ľudia do nej už vstupovať, keď ich srdcia boli tmavé.
Láska, ktorá prebývala a stále prebýva v pyramíde Lásky, by už nemohla do ich sŕdc vstupovať a napĺňať ich bunky, ukotvovať sa v ich fyzických telách.
Najprv sa potrebovali naučiť opäť Odpúšťať.
Stačilo, aby aspoň chceli Odpustiť, ale oni nechceli.
Stratila sa Múdrosť a ich srdcia stmavli, zatrpkli, zhorkli a zmenili sa na kameň.
Nepustili Lásku do svojich sŕdc.
A práve túto nesmiernu bolesť si cez pamäť svojich buniek odovzdávate z generácie na generáciu.
Veľmi pomaly a nežne tak, ako Láska pôsobí prichádza k zmene vnímania, k zmene poznaní a skúsenosti ľudských bytostí a tak opäť Láska mení ľudské srdcia, aby opäť mohli žiariť svetlom Lásky a prestali byť tmavé.
Raz si sa ma spýtala, čo je to prvotný hriech a či sa naozaj malé deti už narodia s týmto hriechom.
Ja som Ti povedal, že žiadny hriech neexistuje.
Povedal som Ti, že je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ľudské bytosti prijmú ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
To je to, čo si cez pamäťovú stopu v svojich bunkách z generácie na generáciu odovzdávate.
Je to strata  Poznania.
A Ja trpezlivo čakám, kým ju opäť prijmete ako svoju nedeliteľnú súčasť.
Z generácie na generáciu pôsobí sila Lásky, veľmi nežne, stále a nepretržite, veľmi láskavo a trpezlivo, a tak postupne táto Láska opäť otvára srdcia ľudských bytostí, vracia sa do nich, napĺňa ich a postupne opäť žiaria Svetlom Lásky a VY opäť  získavate svoju Múdrosť a prostredníctvom tejto Lásky sa učíte Odpúšťať.                   
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Odkryté panely na pyramíde Slnka
Panely na pyramíde Slnka
Vykopávky na pyramíde Slnka

Pridaj komentár