Bolesť v ľudských srdciach-3.časť

Prišli sem bytosti z Vesmíru s falošným pocitom, ktorý vo vás vyvolali, že potrebujú vašu pomoc a vy s tým,  že ste boli nesmierne čisté bytosti, naplnené hlbokou, čistou Láskou, ste im otvorili svoje srdcia, náručie, domovy, aby ste im pomoc poskytli. A oni postupne zničili jednotu, ktorá vo vašej spoločnosti  prebývala.
(Cítila som zvláštnu energiu, ktorá ma ako keby zviazala a nedovoľovala mi nič povedať a začala som  hovoriť som veľmi ticho.)
Vytvorili strach, nesmierne veľa strachu.
Vytvorili zášť, utrpenie, bolesť, až celú vašu spoločnosť rozložili a tak ste ako ľudské bytosti prestali vnímať čo je PRAVDA a čo je falošné.
Prestali ste vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali ste sa svojej MÚDROSTI a ten falošný svet, ktorý oni vytvorili, ste považovali za svoj skutočný svet.
Až nakoniec, tí z vás, ktorí (veľmi ťažko som dýchala a cítila som veľkú bolesť v srdci),   ste sa odmietli podrobiť a prispôsobiť, ste boli zo svojich domovov a vlasti vyhnaní a museli ste odísť.
Boli ste vyhnaní veľmi krutým spôsobom. Zobrali vám úplne všetko. A tie ľudské bytosti, ktoré predtým boli vašimi priateľmi, rodinou a deťmi, vás vo falošnej ilúzii sami vyhnali.
(Úplne šepotom som pokračovala.)
To je tá nekonečná bolesť, ktorú si nesiete cez veky v svojich bunkách a DNA, pretože vám zobrali nie len vaše domovy, ale zobrali vám vaše deti, rodiny aj priateľov. Zobrali vám úplne všetko.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Mesiaca
Prierez panelov na pyramíde Mesiaca
Pyramída Mesiaca prierez

Pridaj komentár