Bolesť v ľudských srdciach-4.časť

Rovnako je pre všetky ľudské bytosti dôležité naučiť sa odpúšťať a prestať si vytvárať pocity viny a neodpustení vo vzťahu k sebe samej.
Je to pre vás veľmi dôležité, pretože na energetických úrovniach, aj keď sú tieto energetické úrovne vo vašich nevedomých rovinách, vysielate to, čo preciťujete.
Keď si vytvárate pocity viny a neodpustení vysielate energeticky do svojho okolia neodpustenie a pocit viny, a vtedy nevysielate energiu Lásky.
Učím vás spracovávať tieto pocity vín, neodpustení a následnú bolesť, ktorú si potom vytvoríte, prostredníctvom neodpustenia.
Ak sa naučíte, opäť naučíte, odpúšťať samým sebe a aj tým druhým, naozaj v hlbokej a čistej Láske bez podmienok, dokážete potom na všetkých úrovniach vedomých aj nevedomých, energeticky vysielať a šíriť čistú bezpodmienečnú LÁSKU.  
To je to, čo ste v tých dávnych vekoch vedeli.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Slnka z pyramídy Lásky
Stredoveký hrad postavený na vrchole pyramídy Slnka

Pridaj komentár