Bolesť v ľudských srdciach-5.časť

Vždy je najdôležitejšie ako dokážete Odpúšťať sebe samým.
Pretože tak, ako dokážete odpúšťať samým sebe, tak dokážete  Odpúšťať aj tým druhým.
Toto je Poznanie, ktoré Vám dávam, a ktoré je ako zrkadlo, do ktorého keď sa pozriete, dokážete čítať v srdciach ľudských bytostí a podľa toho viete poznať a určiť koľko bolesti si v srdci nesú.
Preto, tak ako sa zo srdca vytráca bolesť, ako z neho bolesť odchádza, tak do neho vstupuje súcitná Láska. 
Je to nepriamo úmerné.
Čím je viacej v ľudských srdciach bolesti, tým menej miesta zostáva pre súcitnú Lásku.
A čím je ľudské srdce viac naplnené súcitom a  súcitnou Láskou, tým menej bolesti si vytvára.  

„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pyramída Slnka z pyramídy Mesiaca
Na vrchole pyramídy Lásky

Pridaj komentár