Úcta a chamtivosť-2.časť

Zmeniť sa to dá navrátením ROVNOCENNOSTI všetkých bytostí,  pretože ak sa vráti ROVNOCENNOSŤ,
vráti sa k vám pochopenie a hlboká ÚCTA k práci každej ľudskej bytosti, pretože opäť začnete chápať,
že každá práca je rovnocenná, lebo je to práca ako poslanie tej ľudskej bytosti, ktorá si ju pre ten život zvolila.
Preto si budete rovnako ctiť toho, kto zametá ulice, stavia domy, pečie chlieb i toho, kto celú spoločnosť vedie.
Je to práve ÚCTA, ktorá  rozpustí chamtivosť  a chtíč  tých druhých ľudských bytostí po tom ovocí, ktoré vytvorili, urobili a dosiahli  iné ľudské bytosti. Táto chamtivosť sa v ÚCTE rozplynie.
A keď  je vašou súčasťou táto hlboká ÚCTA, nemôže strach vo vás  vytvoriť chcenie, závisť a chamtivosť vlastniť to, čo vytvorila a čo patrí tej druhej ľudskej bytosti.
A táto ÚCTA  vo vašej spoločnosti chýba.
Preto nie je vo vašej spoločnosti Rovnocennosť, ale je v nej energia chamtivosti, ktorá si chce prisvojiť a privlastniť výsledok práce iných ľudských bytostí.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pridaj komentár