Zodpovednosť-2.časť

ZODPOVEDNOSŤ  je to, že dokážete nájsť sami v sebe ODVAHU a vyjadríte svojimi slovami, rozhodnutiami i skutkami to, čo sami v sebe cítite a prestanete sa spoliehať na to, že to za vás urobí niekto druhý.
Ak nevyjadríte to, čo sami v sebe cítite, aj to je vaša ZODPOVEDNOSŤ.
Ak očakávate, že niekto druhý urobí za vás to, čo cítite VY sami, aj to je vaša  ZODPOVEDNOSŤ.
A je  to  vaša ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste nekonali.
A v tomto prípade často krát svoju ZODPOVEDNOSŤ prenesiete na tých druhých,  lebo ich obviníte z toho,
že nekonali a neurobili to, čo VY ste chceli, aby urobili.
A tak sa vzdávate svojej ZODPOVEDNOSTI a hádžete ju na plecia druhých ľudských bytostí, ktorým týmto spôsobom vytvárate pocity vín a neodpustení.
Je dôležité, aby ste začali vnímať ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach svojho konania i nekonania.
A v týchto širších súvislostiach svoju ZODPOVEDNOSŤ aj prijímali.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku PDF

RESPONSIBILITY – part 2.

More in English in PDF

Pridaj komentár