Zodpovednosť- 3.časť

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom vám SLOBODA pomáha POROBU rozpustiť, ale ak ju nepochopíte a neprijmete spolu s ňou aj ZODPOVEDNOSŤ  za svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky,
tak vám SLOBODA   tú POROBU opäť vráti späť.
A je to tak preto, že ak nie je súčasťou vašich rozhodnutí ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete SLOBODNE.
A je dôležité, aby ste sa pozreli každý jeden sám na seba, do svojho vnútra, ako to máte sami v sebe, lebo obraz vašej spoločnosti je len obrazom toho, ako to máte vo svojom vnútri.
Tu platí Vesmírny Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

RESPONSIBILITY – part 3.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár