Zodpovednosť- 3.časť

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom vám SLOBODA pomáha POROBU rozpustiť, ale ak ju nepochopíte a neprijmete spolu s ňou aj ZODPOVEDNOSŤ  za svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky,
tak vám SLOBODA   tú POROBU opäť vráti späť.
A je to tak preto, že ak nie je súčasťou vašich rozhodnutí ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete SLOBODNE.
A je dôležité, aby ste sa pozreli každý jeden sám na seba, do svojho vnútra, ako to máte sami v sebe, lebo obraz vašej spoločnosti je len obrazom toho, ako to máte vo svojom vnútri.
Tu platí Vesmírny Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

RESPONSIBILITY – part 3.

More in English in PDF

 

Pridaj komentár