Zodpovednosť-4.časť

A tiež som vám veľa krát povedal, že všetko so všetkým je prepojené a súvisí a preto nie je náhoda,
že na Matke Zemi rastú STROMY, pretože VY ľudské bytosti ste zrodené z Lásky a bola vám darovaná slobodná vôľa  a ste veľmi úzko prepojené s inými bytosťami  Lásky zrodenými na Matke Zemi, ktorým slobodná vôľa darovaná nebola.
A tými bytosťami sú STROMY.
A ste navzájom jeden od druhého závislí a vzájomne ste prepojení.
STROMY ako bytosti Lásky boli na Matke  Zemi zrodené VEDOME  a to práve preto, aby vytvorili podmienky pre to a k tomu, aby ste VY ľudské bytosti tu na Matke Zemi mohli žiť.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku v PDF

RESPONSIBILITY – part 4.

More in English in PDF

Pridaj komentár