Zodpovednosť-5.časť

Potrebujete pochopiť,  že ZODPOVEDNOSŤ je nutnou podmienkou života,
ale LÁSKA je postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe LÁSKU,
tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ A MIER.
LÁSKA VYTVÁRA ZMIERENIE.
LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU.
LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU.
LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ÚCTU A  POKORU.
LÁSKA VYTVÁRA SÚCIT A REŠPEKT.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

RESPONSIBILITY – part 5.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár