Zodpovednosť-5.časť

Potrebujete pochopiť,  že ZODPOVEDNOSŤ je nutnou podmienkou života,
ale LÁSKA je postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe LÁSKU,
tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ A MIER.
LÁSKA VYTVÁRA ZMIERENIE.
LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU.
LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU.
LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ÚCTU A  POKORU.
LÁSKA VYTVÁRA SÚCIT A REŠPEKT.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

RESPONSIBILITY – part 5.

More in English in PDF

Pridaj komentár