Strom života v Kvete života -4.

Treba si uvedomiť, že Kvet života ako taký je databázou všetkého VEDENIA.
A práve preto sa s ním tvorí, lebo obsahuje všetko POZNANIE a VEDENIE.
A tvorí sa v prvom rade  VEDOMÝM ZÁMEROM.
Pre vás je to v tejto dobe obrazec, ktorému v podstate veľmi nerozumiete v rámci jeho veľkosti.
A ten Strom života v Kvete života je len jedným z nekonečných častí toho, čo obsahuje to prostredie,
len  jedno z mnohých a mnohých vyjadrení.
Preto sa nedá jednoznačne povedať, že tým  odriekaním, že tou modlitbou sa tvorilo, lebo v tomto význame to tak nie je.
Tak ako ľudská bytosť obsahuje všetko, aj Kvet života obsahuje všetko, lebo každá jedna bunka je súčasťou Kvetu života.
Váš život je stvorený z Kvetu života aj Stromu života a aj z iných tvarov, ktorých podstatou je Kvet života a tak aj VY ste súčasťou toho väčšieho celku a toho veľkého Kvetu života, lebo ste všetci a vo všetkom prepojení  a previazaní.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Pridaj komentár