Pripútanosť – 2. časť

A je to práve o POKORE, pretože len POKORA dovoľuje vám ľudským bytostiam, aby ste to bez podmienok prijímali.
A už viete, že ak nie je vašou súčasťou POKORA, neviete vnímať a ani prijať ZODPOVEDNOSŤ,  nie len ako slovo, ale ako energiu ako  obrovský plášť, ktorý dokáže zabaliť a pojať všetky  vaše myšlienky, slová rozhodnutia a skutky.
ZODPOVEDNOSŤ nie je len slovo, pretože slovom nedokážete objať a zabaliť všetky  svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, lebo písmenká tú schopnosť nemajú.
Je to niečo, čo je oveľa, oveľa, OVEĽA  VIAC, čo dokáže pojať veľkosť vytvorených emócií,  práve tú energiu z nich.
A ak túto ZODPOVEDNOSŤ v sebe samých vytvoríte a touto ZODPOVEDNOSŤOU ich dokážete prijať, zabaliť, objať – akékoľvek slová, myšlienky, rozhodnutia a skutky, tak je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám vráti váš SÚCIT.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

ATTACHMENT –  Part 2.
More in English in PDF

 

Dracenia

Pridaj komentár