Pripútanosť – 3. časť

Ako rodičia vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate nemá s vami nič spoločné.
A preto im treba dať tú SLOBODU, aby oni mohli  ŽIŤ SVOJ ŽIVOT.
Vaše deti majú svoju cestu, svoje úlohy a VY ako MATKY a RODIČIA, ste pre ten konkrétny život len prostredníkom pre to, aby oni to svoje mohli naplniť.
Toto Poznanie vám môže uľahčiť to PUSTENIE tých detí, lebo oni  NIE SÚ VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI a to sa týka všetkých.
Aj keď samozrejme v tom živote vytvárate vzťahy,  väzby a rodiny, ktoré vás učia, vedú, vychovávajú a utvárajú ten CHARAKTER, ale stále je to len to vonkajšie.
Keď je to LIPNUTIE a PRIPÚTANOSŤ príliš veľké, tak práve v tých prípadoch nastáva potom to odlúčenie, lebo to dieťa to už neuvládze niesť a vtedy nastáva paradox tých  protikladov, lebo ono sa búri a vzdoruje, lebo ono musí ísť preč, aj keď to potom tú matku neskonale bolí. Ale je dôležité, aby tá matka to pochopila a nechala to dieťa jeho ceste, aj keď ono robí chyby a ona môže byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to dieťa to potrebuje, ale nie tou čo zasahuje  a aby to dieťa malo tú matku poslúchať trvale.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

ATTACHMENT –  Part 3.
More in English in PDF

 

Pridaj komentár