Pripútanosť – 4. časť

Preto je nesmierne dôležité PRIJATIE.
A to nie len seba samých pre samého seba, ale aj prijatie tých druhých a to bezpodmienečné prijatie,  nie len pre vás samých, ale aj pre tých druhých.
Ak toto dokážete, tak vtedy nevytvárate energiu žiadneho ODPORU.
Tvoríte zo svojej podstaty, teda z LÁSKY a SÚCITU, ktorý je vašou súčasťou.
A dokážete tak tvoriť práve preto, že je vašou súčasťou POKORA, pretože  len POKORA, keď sa stane vašou súčasťou, dovoľuje vám všetko prijímať bez akýchkoľvek podmienok.
Preto keď dokážete všetko PRIJÍMAŤ dokážete svojím životom plynúť v LÁSKE a bez odporu. A vtedy nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii v živote, ostanete stále v pokoji, lebo LÁSKA, SÚCIT, POKORA a ZODPOVEDNOSŤ, ktorú už dokážete prijímať v tých širších súvislostiach, vás dokáže udržať vo vašom vlastnom strede.
Takže napriek tomu, čo sa okolo vás deje, ste v harmónii sami so sebou a Láskou, ktorou ste.
A toto je  stav VEDOMÉHO BYTIA.
V tomto stave, VY SAMI svojimi myšlienkami vedome tvoríte realitu, ktorú žijete.
V tomto stave sa dejú ZÁZRAKY.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

ATTACHMENT –  Part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár