Pripútanosť – 4. časť

Preto je nesmierne dôležité PRIJATIE.
A to nie len seba samých pre samého seba, ale aj prijatie tých druhých a to bezpodmienečné prijatie,  nie len pre vás samých, ale aj pre tých druhých.
Ak toto dokážete, tak vtedy nevytvárate energiu žiadneho ODPORU.
Tvoríte zo svojej podstaty, teda z LÁSKY a SÚCITU, ktorý je vašou súčasťou.
A dokážete tak tvoriť práve preto, že je vašou súčasťou POKORA, pretože  len POKORA, keď sa stane vašou súčasťou, dovoľuje vám všetko prijímať bez akýchkoľvek podmienok.
Preto keď dokážete všetko PRIJÍMAŤ dokážete svojím životom plynúť v LÁSKE a bez odporu. A vtedy nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii v živote, ostanete stále v pokoji, lebo LÁSKA, SÚCIT, POKORA a ZODPOVEDNOSŤ, ktorú už dokážete prijímať v tých širších súvislostiach, vás dokáže udržať vo vašom vlastnom strede.
Takže napriek tomu, čo sa okolo vás deje, ste v harmónii sami so sebou a Láskou, ktorou ste.
A toto je  stav VEDOMÉHO BYTIA.
V tomto stave, VY SAMI svojimi myšlienkami vedome tvoríte realitu, ktorú žijete.
V tomto stave sa dejú ZÁZRAKY.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

ATTACHMENT –  Part 4.
More in English in PDF

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár