Rovnocennosť – 2. časť

Posvätná Láska je slobodné spoločenstvo,  je to absolútne slobodný zväzok  dvoch ľudských bytostí muža a ženy, ktorý týmto bytostiam dovoľuje, aby do tohto zväzku slobodne vstúpili a slobodne z neho aj vystúpili, pretože tieto bytostí  sú si navzájom ROVNOCENNÉ, navzájom sa CTIA, REŠPEKTUJÚ sa a  existuje medzi nimi vzájomná DÔVERA.
A práve preto dokážu rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti.
Posvätná Láska medzi mužom a ženou, nie je zväzok, ktorý musí trvať po celý život,  ale tento zväzok trvá len vtedy, keď medzi nimi prúdi energia Lásky, navzájom sa rešpektujú, ctia a dôverujú si.
Ak ktorýkoľvek z týchto atribútov – LÁSKA, ÚCTA, REŠPEKT, DÔVERA, sa medzi týmito ľudskými bytosťami  stratí, a oni si ctia slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou toho zväzku, dovolia jej  slobodne z neho vystúpiť, lebo už nenapĺňa pôvodný zámer, pre ktorý bol ten ich zväzok vytvorený.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

EQUALITY – Part 2.

More in English in PDF 

 

Pridaj komentár