Rovnocennosť – 2. časť

Posvätná Láska je slobodné spoločenstvo,  je to absolútne slobodný zväzok  dvoch ľudských bytostí muža a ženy, ktorý týmto bytostiam dovoľuje, aby do tohto zväzku slobodne vstúpili a slobodne z neho aj vystúpili, pretože tieto bytostí  sú si navzájom ROVNOCENNÉ, navzájom sa CTIA, REŠPEKTUJÚ sa a  existuje medzi nimi vzájomná DÔVERA.
A práve preto dokážu rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti.
Posvätná Láska medzi mužom a ženou, nie je zväzok, ktorý musí trvať po celý život,  ale tento zväzok trvá len vtedy, keď medzi nimi prúdi energia Lásky, navzájom sa rešpektujú, ctia a dôverujú si.
Ak ktorýkoľvek z týchto atribútov – LÁSKA, ÚCTA, REŠPEKT, DÔVERA, sa medzi týmito ľudskými bytosťami  stratí, a oni si ctia slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou toho zväzku, dovolia jej  slobodne z neho vystúpiť, lebo už nenapĺňa pôvodný zámer, pre ktorý bol ten ich zväzok vytvorený.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

EQUALITY – Part 2.

More in English in PDF 

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár