Rovnocennosť – 4. časť

Aby ste vnímali a prijali ROVNOCENNOSŤ svoju vlastnú a medzi ľudskými bytosťami navzájom, ale aby ste si ctili aj ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi a rovnako i samotnú Matku Zem.
A tak môžete vnímať, vidieť a chápať ako je ROVNOCENNOSŤ, slobodná vôľa, Zodpovednosť, ale i Pokora navzájom medzi sebou prepojené a previazané.
A uvedomte si, že tak ako na jedne strane  sa slobodnej vôle vzdávate, alebo vám ju zoberú a rovnako to platí aj o ROVNOCENNOSTI, že sa jej vzdávate, alebo vám ju zoberú, v obidvoch prípadoch sa na druhej strane vo vašej spoločnosti stratí POKORA.
Iba keď sa nachádzate v STREDE pomyselného kyvadla, dokážete tvoriť, vidieť a vnímať ROVNOVÁHU a HARMÓNIU.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

EQUALITY – Part 4.

More in English in PDF

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár