Bezmocnosť – 2.časť

Preto to trvá tak dlho, nepredstaviteľne dlho,  z pohľadu života ľudských bytostí, lebo je potrebné, aby táto zmena nastala vo vašom vnútri v každom jednom z vás, v každej ľudskej bytosti.
A bolesť, ktorá vznikla v srdci tých ľudských bytostí, ktoré na lepru ochoreli a ktorých tak kruto ľudská spoločnosť zo svojho  stredu vylúčila, bez poskytnutia pomoci, je  priamo úmerná veľkosti neprijatia tejto situácie, ktoré tá ľudská bytosť následne sama  v sebe vytvorila.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku PDF

POWERLESSNESS – Part 2.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár