Bezmocnosť – 3.časť

Bezmocnosť môžete transformovať na energiu Lásky len Odpustením sebe samým.
Týmto ODPUSTENÍM navráti ľudská bytosť sama sebe  späť svoju SLOBODU.
SLOBODA  je dôsledok ODPUSTENIA.
A k  LÁSKE  sa navrátite  cez ODPUSTENIE a SLOBODU. 
Oni sú spojené  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.
Sú v určitom poňatí ako trojjedinosť a sú spojené v trojuholníku.
LÁSKA bez  ODPUSTENIA  nie je LÁSKA.
LÁSKA bez SLOBODY, tiež nie je LÁSKA.  Jedno bez druhého neexistuje.
A tak isto platí, že SLOBODA bez LÁSKY nie je SLOBODA.
A rovnako   SLOBODU nezískate, ak nosíte v sebe neodpustenie.
A Láska bez Odpustenia a Slobody,  je falošná a to sa potom na Lásku len hrá, ale to nie je Láska, pretože Sloboda bez Lásky nie je Sloboda a rovnako, ak neodpustíme,  tak to nie je Láska.
ODPUSTENIE sebe samým, vám dáva SLOBODU.
A ten opačný pól  toho trojuholníka je strach, neodpustenie a bolesť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku PDF

POWERLESSNESS – Part 3.

More in English in PDF

Scilla Viedenská

Pridaj komentár