Bezmocnosť – 3.časť

Bezmocnosť môžete transformovať na energiu Lásky len Odpustením sebe samým.
Týmto ODPUSTENÍM navráti ľudská bytosť sama sebe  späť svoju SLOBODU.
SLOBODA  je dôsledok ODPUSTENIA.
A k  LÁSKE  sa navrátite  cez ODPUSTENIE a SLOBODU. 
Oni sú spojené  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.
Sú v určitom poňatí ako trojjedinosť a sú spojené v trojuholníku.
LÁSKA bez  ODPUSTENIA  nie je LÁSKA.
LÁSKA bez SLOBODY, tiež nie je LÁSKA.  Jedno bez druhého neexistuje.
A tak isto platí, že SLOBODA bez LÁSKY nie je SLOBODA.
A rovnako   SLOBODU nezískate, ak nosíte v sebe neodpustenie.
A Láska bez Odpustenia a Slobody,  je falošná a to sa potom na Lásku len hrá, ale to nie je Láska, pretože Sloboda bez Lásky nie je Sloboda a rovnako, ak neodpustíme,  tak to nie je Láska.
ODPUSTENIE sebe samým, vám dáva SLOBODU.
A ten opačný pól  toho trojuholníka je strach, neodpustenie a bolesť.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku PDF

POWERLESSNESS – Part 3.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár