Prvotná manipulácia strachu – 2.časť

A tento DAR,  že prestanete súdiť, kritizovať, hodnotiť a posudzovať, vám prináša SÚCIT.
Ak prijmete SÚCIT do svojich sŕdc, je to tá kvalita a vibrácia LÁSKY, ktorá  vám prinesie tento DAR, lebo ona má tú silu, aby rozpustila  manipulácie strachu, aby ste prestali súdiť, kritizovať, hodnotiť, posudzovať a súdiť.
Len  s energiou SÚCITU dokážete prezrieť, že je to manipulácia strachu a ona sa v tom SÚCITE rozplynie.
To je energetické vyjadrenie, ako pôsobí vibrácia SÚCITU, akú vibráciu vám táto kvalita Lásky prináša.
Ak toto dokážete urobiť, rozpoznáte každý falošný obraz, ktorý vám bude strachom predložený.
A pomôže vám to rozpoznať práve SÚCIT, ktorý sa stane vašou nedeliteľnou súčasťou namiesto hodnotenia, kritizovania, posudzovania a súdenia.
SÚCIT vám pomôže rozpoznávať manipulácie a všetky falošné obrazy, ktoré  sú vám podsúvané.
Pomocou SÚCITU dokážete rozpoznať falošné hry  strachu, ktoré s vami stále hrá. Je to veľmi jednoduché a ľahké pre ľudskú bytosť , ktorá je naplnená SÚCITOM  a zároveň nesmierne ťažké pre tú ľudskú bytosť, ktorá svoje srdce pred LÁSKOU a najmä pred SÚCITOM zatvorila.
A je to tak preto, že ten SÚCIT práve cez to hlboké pochopenie a porozumenie vám umožňuje bez podmienok prijímať druhé ľudské bytosti, pretože vám ako svoj DAR prináša dar ODPUSTENIA, MILOSRDENSTVA a  LÁSKAVOSTI k  SEBE SAMÝM a rovnako aj k tým druhým ľudským bytostiam.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 2.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár