Prvotná manipulácia strachu -3. časť

Pretože,  keď sa navzájom prestanete hodnotiť, porovnávať, ohovárať, kritizovať, posudzovať a odsudzovať, lebo si uvedomíte,  že ste si navzájom všetci ROVNOCENNÍ, tak začnete jeden druhého REŠPEKTOVAŤ.
A vtedy sa vráti nie len k vám ako k jednotlivcom, ale vráti sa do celej spoločnosti  hlboká  ÚCTA  a  POKORA  a to vám vráti do vášho života JEDNOTU, pretože si začnete uvedomovať  práve  cez  REŠPEKT a ÚCTU, že všetci tvoríte  jeden jediný celok.
A keď pochopíte túto JEDNOTU a prijmete  ju SAMI k SEBE, pochopíte  aj JEDNOTU k celému stvorenstvu a vráti sa vám ÚCTA k ŽIVOTU ako takému.A vtedy navrátite  ROVNOCENNOSŤ  aj ostatným formám života na Matke Zemi a tak obnovíte pôvodnú Harmóniu Života na Matke Zemi, lebo si začnete hlboko ctiť, vážiť a milovať samotnú Matku Zem ako ROVNOCENNÚ a SLOBODNÚ BYTOSŤ a tým sa navrátite na počiatok a tak obnovíte RAJ, v ktorom  ste tu na Matke Zemi  na počiatku aj žili.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 3.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár