Prvotná manipulácia strachu – 4. časť

A porušili ste tento kruh, tento prirodzený kolobeh, ktorý bol na Matke Zemi v harmónii  bytia vytvorený, aby ste sa ako ľudské bytosti od seba navzájom  učili  a tak strácate MÚDROSŤ POZNANÍ  z prežitých skúseností vašich predkov a práve preto vás strach dokáže ľahšie ovládať a manipulovať  cez obrazy falošných ilúzií, ktoré vám podsúva.
Je to práve MÚDROSŤ, ktorá vám pomáha rozoznať ich.
Ak sa v ľudskej spoločnosti na jednej strane táto hlboká MÚDROSŤ stráca, na druhej strane sa vytvára bezohľadnosť a veľká neúcta k Životu ako takému, lebo prestávate vidieť potreby tých druhých a hľadíte len sami na seba, nie len ako ľudské bytosti, ale aj iné formy života nevidíte, ktoré tu spolu s vami žijú a vytvárajú podmienky k zachovaniu života na Matke Zemi.
“ pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 4.

More in English in PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár