Prvotná manipulácia strachu -5. časť

RODINA je najsilnejšie puto LÁSKY na Matke Zemi, ktoré VY ako ľudské bytosti dokážete  vytvoriť.
Je to veľmi dôležité, aby ste si toto puto Lásky uvedomili a veľmi hlboko ho v sebe cítili a vrátili ÚCTU RODINE do vašej spoločnosti.
Je to základný kameň Života na Matke Zemi pre vás ako ľudské bytosti.
A tak to je a tak to bolo od počiatku vekov a tak to bude platiť na veky, lebo je to Vesmírny zákon  LÁSKY, ktorý na Matke Zemi pôsobí.
A VY môžete kráčať  svojím Životom v súlade s týmto  Vesmírnym zákonom Lásky, ale môžete sa rozhodnúť, že budete ako ľudstvo kráčať proti tomuto Vesmírnemu zákonu, lebo máte slobodnú vôľu, ale vtedy sami v sebe vytvoríte nesmierne veľkú bolesť, ktorú si budete  prenášať z generácie na  generáciu dlhé veky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR  – Part 5.

More in English in PDF

Papradie

Pridaj komentár