Nedôvera – 3.časť

ODPUSTENIE JE  DAR SÚCITNEJ LÁSKY.
Ak vám hnev zoberie všetok SÚCIT, vy neviete ODPUSTIŤ.
Neviete ODPUSTIŤ  ani sami sebe ani druhým a tak v tom cípe lode, do ktorého vás strach odhodil v tom  živote už stále zostanete a nedokážete prekonať priepasť, ktorá sa  energeticky vytvorila medzi vami  a stredom lode, v ktorom ste pred tým dokázali stáť vzpriamene na svojich nohách, pretože nemáte ten nástroj v sebe, ktorý by postavil cez tú priepasť most, po ktorom by ste sa mohli vrátiť naspäť.
Ten nástroj, ktorý postaví ten most, je práve ODPUSTENIE.
A tá priepasť, ktorá  sa vytvorí a ktorú neviete preklenúť,  je nepochopenie a neprijatie, neodpustenie a pocit viny.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár