Zákon slobodnej vôle – 2.časť

JA viem, že pre vás ľudské bytosti je veľmi ťažké prehliadnuť túto hru strachu.
Môžete prehliadnuť túto falošnú slobodu tým, že sa poznanie, že všetko so všetkým súvisí, a všetko je veľmi hlboko a úzko prepojené i previazané stane vašou súčasťou. Pretože ak toto poznanie prevezmete ako svoju súčasť, pochopíte, že súčasťou SLOBODNEJ VÔLE  je aj ZODPOVEDNOSŤ.
Pochopíte, že súčasťou Lásky je Viera, Dôvera, Nádej.
Pochopíte, že práve Svetlo Viery prežiari a rozjasní tú beznádej, ktorú strach zámerne vytvoril.
Pochopíte, že nástrojom Lásky, ktorá dokáže liečiť a uzdravovať vaše bolesti, ktoré strach zámerne vytvára
vo vašich srdciach je Bezpodmienečné Odpustenie.
Pochopíte, že boj vytvoril strach preto, aby posilnil a živil sám seba, a že boj vytvára
vo vašich srdciach bolesť, na základe  ktorej stále bojujete.
Pochopíte, ako strach vytvoril tie ľudské bytosti, ktoré ovládajú a riadia váš Život.
Pochopíte, že ste im odovzdali svoju vlastnú slobodu, slobodnú vôľu a Zodpovednosť za  seba samých.
Pochopíte ako ich samých ovláda strach prostredníctvom moci, bohatstva, pýchy, arogancie, bezohľadnosti a peňazí.
Uvedomte si veľmi hlboko, že všetko toto je v kruhu, je to v jednom kruhu a je to  navzájom veľmi hlboko zviazané a prepojené.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

LAW OF FREE WILL – part 2.

More in English in PDF

 

Západ Slnka na mori- Chorvátsko

Pridaj komentár