Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život – 2.časť

Samozrejme,  ak tie ľudské bytosti, čiže muž a žena,   v konkrétnom živote Tu a Teraz to Poznanie nemajú a vytvoria medzi sebou priepasť Nepochopenia, tak tá bolesť, ktorú v sebe vytvoria,  ich od seba oddelí a vzdiali.
Lebo je to o Rešpekte a Láske toho muža k svojej žene, aby jej umožnil tak často a tak dlho ako to ona potrebuje oddychovať, aby sa mohla jej duša regenerovať.
Ak to však ten muž nerešpektuje, tak nesmierne veľký nevedomý strach v žene spôsobí to,  že prirodzenou cestou nedokáže otehotnieť a tak dieťa mať nebudú.
Ak nastane situácia, že hoci tá žena neprekonala ten strach sama v sebe a napriek  tomu je dotlačená k tomu, aby bola tehotná, tak sa  naozaj môže opäť zopakovať presne to, čo v predchádzajúcich životoch a pri tom pôrode nebude mať v sebe silu a môže zomrieť a stane sa tak napriek  vyspelosti zdravotníctva a všetkej lekárskej pomoci, ktorá jej bude poskytnutá.
A preto vždy  existuje nejaký hlboký dôvod, ktorý VY nevidíte, keď to dieťa v manželstve  neprichádza.
A toto by mal ten pár vo vzájomnej Láske, Úcte, Rešpekte a Dôvere, prijať  a akceptovať.
Dieťa prichádza vtedy, keď sú všetci traja, čiže, matka, otec a aj dieťa pripravení.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Katedrála Notre Dame v Rouen, posolstvo katedrály: https://posolstvalasky.sk/?p=1617

Maľba Johanky z Arcu na stene katedrály Notre Dame v Rouen.

Katedrála Notre Dame v Bayeux je katedrálou MIERU a POKOJA cez Lásku Márie Matky.

Le Mont St. Michelle, posolstvo: https://posolstvalasky.sk/?p=1327

Svitanie na Le Mont St. Michelle

Východ slnka na Le Mont St. Michelle – voda sa začína vracať k ostrovu

Odraz katedrály Le Mont St. Michelle vo vode, ktorá sa už vrátila späť

Pridaj komentár