Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život – 4.časť

VĎAČNOSŤ je jedna z najvyšších vibrácií Lásky, ktorú ako ľudská bytosť tu na Matke Zemi dokážete v sebe vytvoriť.
A keďže všetko so všetkým súvisí, VĎAČNOSŤ, ktorú VY ako ľudské bytosti v chrámoch vytvoríte, pozdvihne vibrácie tohto chrámu ešte vyššie a tá VĎAČNOSŤ , tá vibrácia VĎAČNOSTI ako energia v nej zostane naveky.
A tak aj VY SAMI ako ľudské bytosti, hoci nevedome, pozdvihujete vibráciu týchto  miest a tak aj svojím pričinením umožňujete liečenie a pozdvihnutie samých seba.
Uvedomte si ako je to navzájom prepojené, lebo tu sa prepája Láska Stvoriteľa, Matky Zeme aj vás  samotných.
A to je trojjedinosť, lebo trojjedinosť  je  MATKA, OTEC a DIEŤA.
A tu je to tiež.
Vy ste to DIEŤA.
A máte MATKU, ktorou je Matka Zem, ktorá vám dala  fyzické telo.
A máte OTCA, ktorým je Stvoriteľ, v ktorom sa snúbi Božská Matka a Božský otec   súčasne, ktorí vám vdýchli  ŽIVOT cez  DUŠU.
OTEC, MATKA, DIEŤA.
A to máte obraz Vesmírneho zákona: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok.
Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život.
ONA ho tvorí. ONA ho vdychuje.RODINA je až vtedy, keď je DIEŤA a to je TROJJEDINOSŤ, pretože LÁSKA ŽENY A MUŽA ZRODÍ DIEŤA.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Kostol La Madeleine v Paríži, je postavený ako pamätník ZMIERENIA
popravených Ludvíka XVI, Márie Antoinetty a Alžbety Francúzskej.

Oltár v kostole La Madeleine v Paríži.

Bazilika Sacre – Coeur v Paríži

Katedrála Notre Dame v Evreux

Vitrážové okno v katedrále Notre Dame v Evreux.

Katedrála Notre Dame v Etampes.

Pridaj komentár