Pokora a pripútanosť – 3.časť

Na jednej strane je energia bohatstva a moci jednotlivca a na druhej strane  je nekonečné množstvo neslobodných ľudských bytostí, ktorým bola  zobratá voľnosť a sloboda, za účelom budovania práve tej moci a bohatstva toho jednotlivca.
Tak ako sa táto energia v rukách toho jedinca uvoľnila, tak sa na druhej strane mohla vrátiť sloboda a voľnosť obrovskému počtu ľudských bytostí a práve vtedy, keď  ste túto Pripútanosť rozpustili, zrušili ste vo vašej spoločnosti OTROCTVO.
A teraz je nesmierne dôležité, aby to obrovské množstvo ľudských bytostí, ktorým bola vrátená voľnosť a sloboda, dokázalo prijať svoju vlastnú Zodpovednosť za svoje Životy, za svoje rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky, aby začali žiť svoje Životy VEDOME.
Lebo len keď prijmú túto ZODPOVEDNOSŤ a dokážu ju vidieť v širších súvislostiach stanú sa slobodnými  ľudskými bytosťami a až vtedy sa začnú rozhodovať SLOBODNE.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v „PDF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 3.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár