Pokora a pripútanosť – 4.časť

Aby sa to zmenilo, potrebujete začať v prvom rade sami od seba.
Potrebujete pochopiť, že ste dovolili, aby vám zobrali vašu SLOBODU, vašu voľnosť aj posvätné právo rozhodovať sami o sebe, o svojom živote, bytí aj smrti a ak to pochopíte v prvom rade to potrebujete v ODPUSTIŤ sami sebe, pretože až vtedy, keď dokážete dať ODPUSTENIE sami sebe, dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak konali.
Vtedy dostanete ako dar MILOSRDENSTVO a SÚCIT, ktorý vám prinesie schopnosť ODPUSTIŤ  to tým  druhým.
A toto je uzatvorený kruh, lebo len  cez SÚCIT a MILOSRDNÉ ODPUSTENIE  môžete rozpustiť energie Pripútanosti,  ktoré ste na Matke Zemi v svojej ľudskej spoločnosti svojimi vlastnými hlavami pýchy vytvorili  a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, pretože každá jedna hlava pýchy túto Pripútanosť vytvára.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v “PDF”

HUMILITY and ATTACHMENT – part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár