Pokora a pripútanosť – 4.časť

Aby sa to zmenilo, potrebujete začať v prvom rade sami od seba.
Potrebujete pochopiť, že ste dovolili, aby vám zobrali vašu SLOBODU, vašu voľnosť aj posvätné právo rozhodovať sami o sebe, o svojom živote, bytí aj smrti a ak to pochopíte v prvom rade to potrebujete v ODPUSTIŤ sami sebe, pretože až vtedy, keď dokážete dať ODPUSTENIE sami sebe, dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak konali.
Vtedy dostanete ako dar MILOSRDENSTVO a SÚCIT, ktorý vám prinesie schopnosť ODPUSTIŤ  to tým  druhým.
A toto je uzatvorený kruh, lebo len  cez SÚCIT a MILOSRDNÉ ODPUSTENIE  môžete rozpustiť energie Pripútanosti,  ktoré ste na Matke Zemi v svojej ľudskej spoločnosti svojimi vlastnými hlavami pýchy vytvorili  a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, pretože každá jedna hlava pýchy túto Pripútanosť vytvára.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v „PDF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 4.
More in English in PDF

Pridaj komentár