Pokora a pýcha – 2.časť

Predsudky a dogmy sú jedným z najsilnejších nástrojov strachu, lebo tým, že sa stanú súčasťou kolektívneho vedomia spoločnosti, stávajú sa súčasťou každodenného života ľudských  bytostí, ktoré sú súčasťou tej spoločnosti a práve preto ich žijú.
Predsudky a dogmy  sa stávajú prežitými skúsenosťami týchto ľudských bytostí a preto sa priamo zapíšu do buniek ich fyzického tela a ako pamäťová stopa sa potom odovzdávajú z generácie na generáciu.
Týmto strach dosiahol veľmi silné zovretie celého spoločenstva, či spoločnosti do svojej moci, lebo cez tieto predsudky a dogmy zviaže každú jednu ľudskú bytosť do svojej moci už len tým, že sa do tejto spoločnosti narodila.
“ Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 2.
More in English i PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár