Pokora a pýcha – 4.časť

Čiže tá tenká hranica, ktorá je medzi POKOROU a PÝCHOU je práve PRIJATIE – BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE VŠETKÉHO, čo do vášho života prichádza.
A to PRIJATIE absolútne všetkého BEZ PODMIENOK.
Tá  veľká kamenná guľa, je vaša pripútanosť k všetkým predsudkom a dogmám, ktoré ako spoločnosť, či ako jednotlivci v živote vytvárate, alebo ste ich už vytvorili a prijali.
“ Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 4.
More in English in PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár