Láska, duša a strach – 2.časť

Otázka: Musíme si tie emócie bolesti, ktoré už sú bezpodmienečne odpustené, odovzdávať znovu vo fyzických telách v ďalších inkarnáciách?

Odpoveď: Nemusíte. Tá energia je vašou súčasťou, ale na úrovní duší, tým že bolo všetko odpustené, v Láske rozpustené, necítite z tejto energie žiadnu bolesť. Je to vaše slobodné rozhodnutie, vaša túžba, aby ste túto emóciu mohli prežiť a spracovať. To som vám vysvetli na začiatku, že vo fyzických telách môžete prežívať, cítiť, vidieť mnohé z emócií, ktoré ako bytosti v jemno hmotných telách nemôžete zažiť, vyskúšať si, dotknúť sa ich, privoňať k nim.
Túžite tak isto, ako túži malé dieťa po čerešni, ktoré je vysoko na strome a ono na ňu nedosiahne. Preto, keď k nemu príde matka alebo otec, zdvihnú ho tak vysoko, aby si ju mohlo samé odtrhnúť a vychutnať, s Láskou mu túto skúsenosť dovolia prežiť. Samé si tu čerešňu odtrhne, samé si ju ovonia, samé si ju vloží do úst, samé si ju vychutná a samé ju zje.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

LOVE, SOUL, FEAR – Part 2.

More in English in PDF

 

Pridaj komentár