Pokora a predsudky – 2.časť

Preto bolo potrebné, aby na Matku Zem prišli ľudské bytosti, ktoré sem priniesli učenie o LÁSKE a posvätnej ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou na Zemi, pretože LÁSKA a posvätná ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou prináša LÁSKU a ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem ako takú.
Ak nie je táto  posvätná LÁSKA a ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou, nemôže byť ani na Matke Zemi ako takej.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 2.
More in English in PDF

Pridaj komentár