Pokora a predsudky – 4.časť

Ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré vytvárate, nemáte v sebe SÚCIT a preto  neviete v POKORE ODPÚŠŤAŤ.
Práve preto platí, že ten kto vám nedovoľuje ODPÚŠŤAŤ je vaša vlastná PÝCHA, pretože PÝCHA ako taká so všetkými svojimi hlavami za všetkým týmto stojí a nedovoľuje vám prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje energie, ktoré ste sami vytvorili a tým, že túto ZODPOVEDNOSŤ  neprijmete, neprichádza k vám požehnanie energiou SÚCITU.
Ak nemáte v SRDCI SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 4.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár