Pokora a predsudky – 5.časť

Energia BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA, rovnako ako aj energia BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA dokáže každú ľudskú bytosť liečiť a na jej nevedomých rovinách rozpúšťať všetky negatívne energie, ktoré ona sama vytvorila voči tej druhej ľudskej bytosti.
A toto je Vesmírny zákon LÁSKY.
To je dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA.
Ak dokážete BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, rozpúšťate zároveň aj negatívne energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvorila a tak všetky negatívne energie transformuje práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ na energiu LÁSKY.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 5.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár