Pokora a krutosť – 2.časť

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU.
Zapamätajte si to.
Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU.
Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.
Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti.
A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár