Pokora a krutosť – 2.časť

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU.
Zapamätajte si to.
Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU.
Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.
Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti.
A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 2.
More in English in PDF

mde

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár