Pokora a krutosť – 3.časť

Práve preto, že ste  ako jednotlivci,  ale aj celá ľudská  spoločnosť  prijali SLOBODU, SLOBODNÚ VÔĽU a SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ako svoju súčasť, ale neprijali ste ZODPOVEDNOSŤ, je vo vašej spoločnosti veľmi málo POKORY a veľmi veľa krutosti a ľahostajnosti k sebe navzájom, ale aj k iným formám života a aj k Matke Zemi ako takej.
A je to tak preto, že niekde tam veľmi ďaleko pred vami v línii času vášho bytia, ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a zabudli ste na ten najzákladnejší kód svojej duše, buniek, DNA a to je: „ NEZABIJEŠ“.
A „NEZABIJEŠ“ platí všeobecne, nie len vo vzťahu k ľudským bytostiam.
„NEZABIJEŠ“ energeticky znamená to, že ten kto ŽIVOT, nezrodil a nedal, nemá právo ho tej druhej bytosti vziať.
„NEZABIJEŠ“ JE VESMÍRNY ZÁKON.
„NEZABIJEŠ“ je posvätný princíp v celom Vesmíre.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm              stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár