Pokora a krutosť – 4.časť

Už viete, že  TREST NEEXISTUJE  a tá duša  sa tými skúsenosťami oslobodzuje, učí a zdokonaľuje a môže tá duša v tom živote postúpiť a rásť, ale aj padnúť dole, podľa toho, čo sa v tom živote udeje.
Tá duša potrebuje skúsiť všetko, pretože nič nie je dobré a nič nie je zlé.
Je to len určitý pól tých skutkov.
Kedže tá duša je ale Láska a Svetlo, tak v konečnom dôsledku na tej ceste domov, tá Láska zvíťazí, len tými životnými a reálnymi skúsenosťami, ktoré prežila, získava naozaj to skutočné POZNANIE DOBRA AJ ZLA.
A potrebuje žiť obidva póly, aby vaša duša mala tú skúsenosť.
Preto v tomto význame neexistuje žiadny trest a neexistuje ani zlo, lebo je to len forma skúsenosti a tými ďalšími životmi to potrebujete všetko vyrovnať a vyčistiť.
Keď je niekedy  v tom konkrétnom živote veľa zla, tak v ďalších životoch to treba vyvážiť tým dobrom, odpustením a tou zmenou.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 4.
More in English in PDF

Pridaj komentár