Poníženie – 2.časť

Vedzte, že RODINA tu nie je preto, aby zabezpečovala len materiálne blaho a fyzický vývoj detí, ale RODINA je tu preto, že vytvára  ochranu duchovného rozvoja pre dieťa, teda pre každú ľudskú bytosť, ktorá sa na Matku Zem narodí.
Pretože len v RODINE dokáže byť dieťaťu odovzdaná BEZPODMIENEČNÁ MATERINSKÁ LÁSKA.
Pokiaľ tento základný kameň, čiže RODINU ako takú, pre obnovu života na Matke Zemi zachováte, bude TU na Matke Zemi prebývať LÁSKA a zároveň nenarastie vo vašej spoločnosti strach a krutosť.
A to je uzatvorený kruh.
RODINA RODÍ LÁSKU.
Tam, kde nie je RODINA, tak tam sa v ľudskej bytosti rodí strach a krutosť.
A to je ďalší uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILIATION – Part 2.
More in English in PDF

Pridaj komentár