Krutosť -2.časť

POKORA vychádza z čistoty ľudského srdca, naplneného LÁSKOU, SÚCITOM a MILOSRDENSTVOM.
POKORU, SÚCIT a MILOSRDENSTVO ako kvality LÁSKY, dostávate ako dar vtedy, keď pochopíte a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, čiže keď absolútne pochopíte Zákon slobodnej vôle.
Tento dar, ktorý vám bol daný pri vašom zrodení, čiže SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ, súvisí so Zákonom slobodnej vôle a je s ním veľmi úzko prepojený, lebo sa môžete slobodne rozhodnúť ODPUSTIŤ, ale rovnako sa môžete slobodne rozhodnúť NEODPUSTIŤ a za každé z týchto rozhodnutí potrebujete zobrať ZODPOVEDNOSŤ, lebo týmto rozhodnutím vytvárate  dve základné energie,  ktoré k sebe stoja v dualite.
Ak ODPUSTÍTE,  vytvoríte energiu LÁSKY.
Ak NEODPUSTÍTE, vytvoríte energiu NENÁVISTI.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 2.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár