Krutosť -2.časť

POKORA vychádza z čistoty ľudského srdca, naplneného LÁSKOU, SÚCITOM a MILOSRDENSTVOM.
POKORU, SÚCIT a MILOSRDENSTVO ako kvality LÁSKY, dostávate ako dar vtedy, keď pochopíte a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, čiže keď absolútne pochopíte Zákon slobodnej vôle.
Tento dar, ktorý vám bol daný pri vašom zrodení, čiže SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ, súvisí so Zákonom slobodnej vôle a je s ním veľmi úzko prepojený, lebo sa môžete slobodne rozhodnúť ODPUSTIŤ, ale rovnako sa môžete slobodne rozhodnúť NEODPUSTIŤ a za každé z týchto rozhodnutí potrebujete zobrať ZODPOVEDNOSŤ, lebo týmto rozhodnutím vytvárate  dve základné energie,  ktoré k sebe stoja v dualite.
Ak ODPUSTÍTE,  vytvoríte energiu LÁSKY.
Ak NEODPUSTÍTE, vytvoríte energiu NENÁVISTI.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár