Krutosť -3.časť

NEODPUSTENIE, ktoré v konečnom dôsledku vytvoríte je neodpustenie voči sebe samým a ono je tak veľké a tak hlboké akú energiu krutosti do svojho vnútra prijmete. V konečnom dôsledku ju otočíte ako zrkadlo smerom von voči tým ľudským bytostiam, ktoré vám tú bolesť spôsobili a to neodpustenie cez to zrkadlo transformujete na nich a práve preto potom nedokážete vidieť že v prvom rade potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete dlhé veky, lebo v tomto kruhu ODPUSTENIA zneužil STRACH ako taký ZÁKON ZRKADLENIA a práve preto, že sa vaše srdce  zatvorilo a zatvrdlo a VY nepustíte do svojho srdca energiu LÁSKY, nedokážete vidieť, že potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a vidíte len odraz toho zrkadla a vnímate len to neodpustenie voči tým druhým ľudským bytostiam.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár