Krutosť -3.časť

NEODPUSTENIE, ktoré v konečnom dôsledku vytvoríte je neodpustenie voči sebe samým a ono je tak veľké a tak hlboké akú energiu krutosti do svojho vnútra prijmete. V konečnom dôsledku ju otočíte ako zrkadlo smerom von voči tým ľudským bytostiam, ktoré vám tú bolesť spôsobili a to neodpustenie cez to zrkadlo transformujete na nich a práve preto potom nedokážete vidieť že v prvom rade potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete dlhé veky, lebo v tomto kruhu ODPUSTENIA zneužil STRACH ako taký ZÁKON ZRKADLENIA a práve preto, že sa vaše srdce  zatvorilo a zatvrdlo a VY nepustíte do svojho srdca energiu LÁSKY, nedokážete vidieť, že potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a vidíte len odraz toho zrkadla a vnímate len to neodpustenie voči tým druhým ľudským bytostiam.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 3.
More in English in PDF

Pridaj komentár