Krutosť -4.časť

A je to tak preto, že vaše ego je veľmi rýchle, impulzívne a dokáže prekričať slová vašej duše, ktorá k vám prehovára a tak sa potrebujete naučiť stíšiť, skľudniť a ovládať, aby ste dokázali počuť vašu dušu, jej slová, aby ste sa dokázali rozhodnúť v súlade s vaším srdcom a nie s egom.
SRDCOM preto, lebo je to hlas vašej DUŠE a vaše  SRDCE prijíma ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, ale vaše ego  ZODPOVEDNOSŤ neprijíma.
A ten kto ODPÚŠŤA, kto MILUJE je vaše SRDCE.
A ten kto NEODPÚŠŤA a BOJUJE, je vaše EGO.
A obidve tieto roviny sú vašou súčasťou.
Takže ZODPOVEDNOSŤ za to, čo necháte v sebe prehovárať, je vaša ZODPOVEDNOSŤ – vás ľudských bytostí.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 4.
More in English in PDF

Pridaj komentár