Nespravodlivosť – 3.časť

Práve cez očistné sily živlov im Matke Zem  z nevedomia postupne prenesie do VEDOMIA POKORU, v ktorej sa dokážu tie ľudské bytosti opäť  skloniť a obnoviť v sebe ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Je to práve energia posvätnej ÚCTY k Životu ako takému, ktorá potom v spoločnosti túto  NESPRAVODLIVOSŤ ROZPUSTÍ.
A to je uzatvorený kruh.
Posvätná ÚCTA k ŽIVOTU ako takému má v sebe tú silu, aby rozpustila energiu  NESPRAVODLIVOSTI.
NESPRAVODLIVOSŤ ako taká sa zakorení v ľudskej spoločnosti vtedy, keď táto spoločnosť stratí ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Sirôtky

Pridaj komentár