Nespravodlivosť – 4.časť

Často krát sa v dejinách stávalo, že ľudská bytosť, ktorá neublížila ani jedinej ľudskej bytosti, bola odsúdená na smrť za to, že si dovolila mať iný názor, iné myšlienky, ako ľudská bytosť, ktorá vtedy  vládla a mala v svojich rukách koncentrovanú moc.
Toto je podstata NESPRAVODLIVOSTI.
Zapamätajte si, že NESPRAVODLIVOSŤ vždy prinesie do života jednotlivca aj celej spoločnosti UTRPENIE a NEÚCTU k ŽIVOTU ako takému, práve cez tie rôzne formy zabíjania nevinných ľudských bytostí, ktoré si dovolili mať iný názor, ako ten kto vládne.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár