Nespravodlivosť – 5.časť

Ak vaše deti prijmú v tomto útlom veku do svojho podvedomia informácie, že je úplne normálne a prirodzené, že sa ľudia medzi sebou vraždia, zabíjajú, intrigujú, nenávidia sa, závidia si, neprajú si navzájom, tak vedzte, že keď dospejú, v príhodnej chvíli toto semienko, ktoré prijali  do PODVEDOMIA v detstve,  vzklíči v ich VEDOMÍ a zoberie im Úctu k Životu ako takému a oni SAMI vrátia  NESPRAVODLIVOSŤ do svojho života aj do života celej ľudskej spoločnosti, a to bez toho, aby si to dokázali uvedomiť.
A toto je uzatvorený kruh, ktorým strach v nevedomých rovinách sám sebe pripravil podmienky k tomu, aby sa mohol vrátiť späť a zovrieť vás do svojej moci.
A je to tak preto, lebo VY ako ľudské bytosti sa učíte príkladom.A preto ak chcete, aby vaše deti, vnúčatá a vaši potomkovia dokázali žiť  na Matke Zemi v Láske, Jednote, Spravodlivosti, Rovnocennosti a Harmónii bytia, učte ich VEDOME a ukazujte im LÁSKU svojím vlastným príkladom, svojím spôsobom života v Láske a rovnako ich to učte aj prostredníctvom v rozprávok, v ktorých  sa hovorí o Pokore, Úcte k životu, Súcite a Odpustení.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár