Cukor a bič – 3.časť

Ak však nepoznáte svoju minulosť, tápete, lebo nerozumiete tomu, čo sa deje v prítomnosti Tu a Teraz a preto sa neviete rozhodovať slobodne a práve preto sa necháte manipulovať falošným obrazom vašej prítomnosti Tu a Teraz a na základe toho falošného obrazu sa potom rozhodujete, ale nedokážete prijať za toto rozhodnutie  Zodpovednosť v širších súvislostiach a svoju budúcnosť vytvárate len tak, ako vám to strach v tejto manipulácii podsunul a dovolil.
To znamená, že ste sa rozhodli nie tak, ako ste  chceli VY SAMI, ale tak,  ako chcel strach, aby ste sa rozhodli.
A na tomto princípe, čiže na princípe tejto manipulácie strachom, funguje a je založený aj ochraniteľský komplex, kedy ten kto chráni, manipuluje tým, koho chráni, pretože ten kto chráni, vytvára vedome falošné obrazy, ktoré podsúva tomu koho chráni.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pridaj komentár